Vidensproduktion

På mange måder er projekter min passion. Min interesse ligger først og fremmest i den praktiske side af projekter. Jeg følger imidlertid med i faglitteraturen og holder løbende min viden på dette område opdateret.

Med regelmæssige mellemrum tager jeg emner op til grundigere behandling. Det er typisk emner jeg er stødt på gennem mine projekter, hvor jeg selv synes, jeg kan forbedre min viden og mine kompetencer. Da læring bedst sker gennem konkret handling, så udmønter jeg min emnegennemgang i en eller anden form for konkret leverance. En leverance der også kan deles med netværk og kunder.

"Lev i orkanen"

I 2018 har jeg arbejdet på artiklen ”Overlev i orkanen”, der omhandler, hvordan vi ikke bare overlever, men også lever, når vi går ind i de store projekter. Jeg har oplevet det pres, der kan være, når man tager en nøglerolle i de store projekter. Jeg ser også, hvordan mange nøglepersoner kører på eller over grænsen. Med det forandringspres, som karakteriserer alle brancher, og de muligheder vi har for at være på hele tiden, stilles der særlige krav til os om at tilpasse os arbejdslivet. Vedlagt finder du første version af artiklen i opsummeret form.

"Projektet"

I 2010 lavede jeg sammen med tegneren Bo Secher publikationen ”Projektet”. Intentionen med denne publikation var at fange og belyse en række udfordringer, der typisk opstår i store projekter. Gennem det tegnede format havde jeg mulighed for at behandle emnet med en lidt anderledes indfaldsvinkel.

"Riskby"

I 2014 etablerede jeg projektstyringsværktøjet Riskby sammen med Peter Kofler. For mig personligt var Riskby en erkendelse og accept af, hvordan risiko er en integreret del af projekter. Samtidigt gav Riskby mig metoder til både at kvalificere risiko og arbejde aktivt med at reducere risiko. Vi lavede oprindeligt Riskby som både et online værktøj, en metode og en stor vidensbase med mere end 300 risici. Vi har fjernet online værktøjet da de fleste virksomheder ønsker at bruge deres egne værktøjer til at dokumentere risici, men metoden og vidensbasen bruger jeg aktivt i min konsulentpraksis. Kontakt os gerne for yderligere info.