Om OBV Consulting

OBV Consulting ApS er min konsulentvirksomhed. Virksomheden udgøres af undertegnede Ole Barkou Vilstrup og en studentermedhjælper.

Jeg har drevet OBV Consulting siden 2006 med en erfaringsbase, bl.a. som konsulent hos Price Waterhouse, leder for et IT-kompetencecenter i medievirksomheden Egmont og projektdirektør i Schultz Information.

Mit hovedfokus er program- og projektledelse. Jeg hyres typisk ind af enten kunder eller leverandører til at sidde i spidsen for større og komplekse opgaver. Jeg har arbejdet i mange forskellige brancher, men typisk har projekterne haft til formål at udvikle eller implementere ny teknologi, og ofte har et vigtigt mål i projekterne været at gennemføre større transformationer. Mine kunder er typisk store virksomheder og jævnligt er projekterne internationale projekter. Nogle gange løser jeg afgrænsede opgaver, hvor jeg støtter op omkring afgrænsede projektledelsesopgaver, gennemfører projektreviews eller rådgivningsopgaver.

Jeg har solid erfaring inden for program- og projektledelse, men altid med et særligt fokus på at skabe et positivt og tillidsbaseret samarbejde i projektteamet og med de interessenter, der omgiver projektet.

Jeg er fagligt nysgerrig og investerer parallelt med mine kundeopgaver i aktiv vidensopbygning inden for mit fag. Dette har bl.a. udmøntet sig i publikationerne “Projektet, der behandler typiske dilemmaer man møder i projekter”, ”Lev i orkanen”, der giver et bud på, hvordan vi kan tilpasse os det arbejdspres, der ofte  følger med store projekter. Herudover risikostyringsværktøjet Riskby og senest Good Projects Knowledgebase.

Projekter er en passion for mig. Jeg motiveres af perspektivet om, at vi kan tage kvantespring fremad, hvis vi evner at fokusere ressourcer i en afgrænset periode, og jeg motiveres af at arbejde sammen med mennesker med forskellige talenter og kompetencer. Ambitionen med min virksomhed har altid været at levere min opgaver på et højt fagligt niveau og med stor ansvarlighed.

– Ole Vilstrup