Program- og projektledelse

Program- og projektledelse er den kerneydelse, jeg leverer gennem OBV Consulting

Jeg hyres typisk ind til at sidde i spidsen for større programmer og projekter. De fleste projekter om udvikling eller implementering af ny teknologi. Ofte forbundet med større organisationsforandringer.

De seneste år har jeg bl.a. siddet i spidsen for en større virksomhedssammenlægning, et par ERP implementeringer, udvikling af et komplekst sagsstyringssystem til det offentlige, implementering af løn- og tidssystem i stor virksomhed med 25.000 ansatte.

Program- og projektledelsesopgaven handler grundlæggende om at sikre, at opgaven kommer i mål på en succesfuld måde. Det præcise rolleindhold varierer med opgaven. Men med mere end 20 års erfaring inden for området har jeg et solidt fundament i forhold til hoveddisciplinerne, som bl.a. omfatter:

 • Business case
 • Scope/backlog styring
 • Planlægning
 • Projektorganisering
 • Rapportering og samspil med styregruppe
 • Forandringsledelse
 • Budget- og økonomiopfølgning
 • Kontraktstyring

Herudover har jeg arbejdet meget med en række områder der grænser op til projektledelse i projekter, hvor der indføres ny teknologi, bl.a.:

 • Test
 • Konvertering og datamigrering
 • Uddannelse

Det er typisk et succesfuldt samspil af mange faktorer, der både skaber et godt projekt og også en god projektleder. Udover at have styr på de enkelte deldiscipliner så tillægger jeg det særlig vægt at skabe et tæt og tillidsbaseret forhold i projektteam og med de interessenter, der omgiver projektet. Jeg bruger altid meget tid på den direkte dialog og på at skabe rammer, som giver projektdeltagerne de bedste muligheder for at udfolde sig.

I en ganske stor del af mine projekter er jeg blevet sat ind undervejs i projekter, der af den ene eller anden grund har krævet en ekstra indsats. Særligt i disse projekter er det altid en vigtig opgave at reetablere rammer og positivt arbejdsmiljø.

 Jeg er certificeret i PRINCE2 og har de seneste år kombineret denne metode med agile projektmetoder bl.a. Scrum. Min erfaring er, at agile projektmetoder er overlegne, når det kommer til at forankre planlægning og engagere projektteams i løbende planlægning, opfølgning og iværksættelse af løbende forbedringer. Med den forandringstakt, der karakteriserer alle brancher, er en agil approach svaret på krav om tilpasning til hyppige ændringer i krav, vilkår og forventninger.

Store projekter kræver hver gang et engagement, en tilstedeværelse og et fokus på udfordringer, der dukker op undervejs. Jeg er klar til at levere, det der kræves, når jeg går ind i projekter. Kombinationen af engagement, erfaring, arbejdet med mennesker og en metodisk tilgang er et særkende for mit arbejde i OBV Consulting og har vist sig at være en virkningsfuld pakke.