Riskby

I 2014 etablerede jeg projektstyringsværktøjet Riskby sammen med Peter Kofler. For mig personligt var Riskby en erkendelse og accept af, hvordan risiko er en integreret del af projekter. Samtidigt gav Riskby mig metoder til både at kvalificere risiko og arbejde aktivt med at reducere risiko. Vi lavede oprindeligt Riskby som både et online værktøj, en […]

Projektet

I 2010 lavede jeg sammen med tegneren Bo Secher publikationen ”Projektet”. Intentionen med denne publikation var at fange og belyse en række udfordringer, der typisk opstår i store projekter. Gennem det tegnede format havde jeg mulighed for at behandle emnet med en lidt anderledes indfaldsvinkel.

Lev i orkanen

I 2018 har jeg arbejdet på artiklen ”Overlev i orkanen”, der omhandler, hvordan vi ikke bare overlever, men også lever, når vi går ind i de store projekter. Jeg har oplevet det pres, der kan være, når man tager en nøglerolle i de store projekter. Jeg ser også, hvordan mange nøglepersoner kører på eller over […]